Dataset

Brandweer; hulpverlening, slachtoffers en reddingen 1985-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over de (technische) hulpverlening, anders dan brandbestrijding, verricht door de brandweer. Het gaat daarbij om

  • hulpverlening in gebouwen (naar soort gebouwen)
  • hulpverlening op andere plaatsen (naar soort locatie)
  • hulpverlening naar soort
  • slachtoffers (doden en gewonden)
  • reddingen (bevrijden van personen)
  • eerstehulpverlening aan slachtoffers. Gegevens over loos-alarmmeldingen zijn niet in de tabel opgenomen. Ook slachtoffers onder, reddingen van, en eerste hulp aan brandweermensen in functie zijn niet in de tabel opgenomen. Ten slotte valt ook hulpverlening door andere korpsen (bijvoorbeeld bedrijfsbrandweer) buiten het bereik van deze tabel.

De cijfers zijn beschikbaar per landsdeel, provincie en gemeentegroottegroep naar inwonertal.

Voor het jaar 2008 zijn geen gegevens beschikbaar over brand- en hulpverleningsmeldingen in de provincies Noord-Holland, Friesland, de landsdelen Noord-Nederland, West-Nederland en van de twee gemeentegroottegroepen met de hoogste inwoneraantallen.

Voor het jaar 2009 zijn geen gegevens beschikbaar over hulpverleningsmeldingen in de provincies Noord-Holland, Flevoland, de landsdelen Oost-Nederland, West-Nederland en per gemeentegroottegroep.

Gegevens beschikbaar van 1985 tot en met 2013.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 20 januari 2017: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door de tabellen: 'Branden en hulpverleningen; meldingen bij de brandweermeldkamer, regio', 'Branden en hulpverleningen; alarmering van de brandweer, regio' en 'Branden; reactietijden van de brandweer, regio'. Zie paragraaf 3 voor de links naar deze tabellen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37615

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37615

Hulpverleningen naar object, werkzaamheden, slachtoffers, reddingen naar regio, landsdelen, provincies en gemeentegrootte.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37615

Hulpverleningen naar object, werkzaamheden, slachtoffers, reddingen naar regio, landsdelen, provincies en gemeentegrootte.