Dataset

Kaderrichtlijn Water Oppervlaktewaterlichamen (lijnen) (RWS)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijkswaterstaat (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Natuur en milieu
  • Water
  • Organisatie en beleid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichamen (lijnen) Rijkswaterstaat. Dit bestand bevat de actuele oppervlaktewaterlichamen van de categorie 'rivier' in beheer bij Rijkswaterstaat gerepresenteerd als lijn. Voor alle (naast rivieren ook meren, overgangswater en kustwater) KRW oppervlaktewaterlichamen Rijkswaterstaat wordt verwezen naar het bestand Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichamen (vlakken). De Rijkswaterstaat Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichamen is een onderdeel van het nationale bestand met KRW oppervlaktewaterlichamen waarin ook de oppervlaktewaterlichamen van waterschappen is opgenomen. Het nationale bestand KRW oppervlaktewaterlichamen wordt ontsloten via het Informatiehuis Water. De attribuut informatie is een combinatie van de EU rapportage specificaties en Inspire thema Area of Management met de IHW specificaties oppervlaktewaterlichamen.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/rwsa632a-c57b-44a2-83a4-e51223d5f15/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

kaderrichtlijn_water

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/kaderrichtlijn_water/MapServer

ArcGIS MapService

kaderrichtlijn_water

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/kaderrichtlijn_water/FeatureServer

ArcGIS FeatureService

KRW_oppervlaktewaterlichamen_lijn

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kaderrichtlijn_water/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accessPoint

kaderrichtlijn_water:KRW_oppervlaktewaterlichamen_lijn

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kaderrichtlijn_water/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accessPoint

Downloads