type-icon

Dataset

Omgevingsvisie 2018 - Oppervlaktewaterlichamen Meren

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Drenthe
Bijgewerkt 20-02-2021
Licentie Publiek domein
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Meren. De meren maken onderdeel uit van de oppervlaktewaterlichamen uit de Kaderrichtlijn water. Kaart Robuust en klimaatbestendig watersysteem.

Contactinformatie
Naam: Team Natuur en Water, Provincie Drenthe
E-mail: post@drenthe.nl
Website: http://www.drenthe.nl
Telefoon: 0592-365555

Webservice

GBI_AOV18_K9_OPPWATER_MEREN_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Omgevingsvisie 2018 - Oppervlaktewaterlichamen Meren

GBI_AOV18_K9_OPPWATER_MEREN_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Omgevingsvisie 2018 - Oppervlaktewaterlichamen Meren