Dataset

MBO; studievoortgang directe instroom, woonregio 2005-2008

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
  • Middelbaar beroepsonderwijs
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel vindt u informatie over de studievoortgang van eerstejaars in het middelbaar beroepsonderwijs die in het voorafgaande jaar ander onderwijs volgden (directe instroom) naar niveau, opleidingsrichting en sector startjaar, peilmoment, niveau op peilmoment, opleidingsrichting en sector op peilmoment, behaalde diploma's op peilmoment, geslacht, herkomstgroepering en regiokenmerken.

Gegevens beschikbaar: Vanaf startjaar 2005/'06 tot en met 2008/'09.

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 september 2017: Naam korte titel aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80468ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80468ned

MBO; studievoortgang directe instroom, woonregio, diplomabezit 2005-2008 Persoonskenmerken, niveau, richting/sector, startjaar 2005-2008

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80468ned

MBO; studievoortgang directe instroom, woonregio, diplomabezit 2005-2008 Persoonskenmerken, niveau, richting/sector, startjaar 2005-2008