Dataset

Potentieel geothermie Schieland Groep (COP 15, Tretour 35)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 23-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Economie
  • Natuur en milieu
  • Bodem
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

In opdracht van de provincie Zuid-Holland is door IF-Technology de studie "Potentieel geothermie in Zuid-Holland" uitgevoerd, 2 december 2016. Op deze kaart is de potentie van de Schieland Groep weergegeven. De diepte van deze formatie varieert tussen de 1.000 en 2.000 meter onder maaiveld. De potentie voor geothermie (GT) is weergegeven in het vermogen (MWt) en de energiehoeveelheid (PJ) die op een locatie geproduceerd kan worden met een enkel conventioneel doublet bij een coefficient of performance (COP) van 15 en een retourtemperatuur van 35°C. Geothermie staat ook bekend als aardwarmte.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_energie/MapServer/WMSServer?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=Potentieel_diepe_geothermie_Schieland_COP15_Tret3527900&CRS=EPSG:28992&bbox=43662.62000000104,406692.0,130480.8759999983,483120.0&width=768&styles=&height=676&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Potentieel_diepe_geothermie_Schieland_COP15_Tret3527900

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_energie/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

BE_GT_POT_GT_SCHIELAND_COP15_TRET35 gecomprimeerde GeoTIFF

ATOM Publiek domein

https://geo.zuid-holland.nl/Data/atom/bodem/BE_GT_POT_GT_SCHIELAND_COP15_TRET35.xml

accessPoint

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Potentieel diepe geothermie Schieland COP15 Tret35

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Bodem/Bodem_energie/MapServer

accessPoint