Dataset

Recreatie om de stad (RODS)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 07-10-2023
Licentie Publiek domein
Thema
  • Natuur en milieu
  • Cultuur en recreatie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

De kaart geeft aan welke recreatiegebieden de provincie verwacht te realiseren

Doel Het realiseren van recreatieve groengebieden in Zuid-Holland die:

  • een structurele bijdrage leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving;
  • in overeenstemming zijn met de wensen van de inwoners;
  • financieel en bestuurlijk-organisatorisch duurzaam opgebouwd zijn;
  • een zodanige omvang hebben dat per woning voldoende openbaar (recreatief) groen beschikbaar is binnen een beperkte straal.

Inzet provincie De provincie wil 7 regioparken inrichten tussen de grote steden. Tussen natuur en open agrarische gebieden worden recreatieprojecten verweven. Hiervoor moet nog 3000 ha worden verworven en 3700 ha ingericht. Knelpunten in recreatieve routes (wandelen, fietsen en varen) worden aangepakt en de ontsluiting vanuit de grote steden wordt verbeterd.

Resultaat Naar verwachting wordt tot en met 2010 1700 ha verworven en tot en met 2011 606 ha ingericht. Dat betekent dat er vanaf 2011nog 1300 ha moet worden verworven; en dat er vanaf 2012 nog 3.600 ha moet worden ingericht. De grote opgave voor inrichting in de laatste jaren is normaal, omdat de inrichting pas kan beginnen nadat de gronden verworven zijn.

Deze cijfers en de bijbehorende kaart zijn afkomstig van het Ministerie van LNV en hebben een voorlopig karakter. Het project 'nulmeting op de kaart', zal in opdracht van LNV de juiste cijfers en kaarten voor de situatie per 1 januari 2007 opleveren, als herijkte start van de ILG-periode.

In 2007 zijn hectares gerealiseerd in de Balij/Bieslandse Bos en het Bentwoud. Vanaf 2007 wordt ingezet op verwerving. De inrichting van de verworven hectares zal vanaf 2009 plaatsvinden, wanneer de inrichtingsplannen gereed zijn en de bestemmingsplan-procedures zijn doorlopen.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=landelijk_gebied%3ARODS&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

RODS

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

RODS

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Recreatie om de stad

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Landelijk_gebied/Landelijk_gebied_algemeen/MapServer

accessPoint