Dataset

Te verkopen provinciale steunpunten

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 13-04-2024
Licentie Onbekende licentie
Thema
  • Economie
  • Ruimtelijke ordening
  • Transport
Toegang Beperkt
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Eind 2001 is het reorganisatieproces van DBI (beheer en onderhoud) begonnen met ondermeer als doel de kwaliteit van de buitendiensten en de efficiëncy te verhogen. Dit heeft tot gevolg dat het netwerk van steunpunten wordt gerationaliseerd en de kantoorfunctie van de steunpunten wordt versterkt. Hierdoor vindt een reductie plaats van het aantal steunpunten en opslagterreinen. De overtollige steunpunten en opslagterreinen zullen worden verkocht. Naast de vrij te komen steunpunten van DBI zal eveneens een terrein van de Muskusrattenbestrijding in Hellevoetsluis vrijkomen.

De Eenheid Ontwikkelings-/Grondzaken (hierna: EGZ) is benaderd door de districthoofden van District Landelijk en Stedelijk Gebied en de directeur MRB om de verkoop en alle daarbij komende werkzaamheden uit te voeren.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=ruimte%3AGZ_VERKOOP_STEUNPUNTEN_VLAK&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

GZ_VERKOOP_STEUNPUNTEN_VLAK

OGC:WMS Onbekende licentie

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Te verkopen provinciale steunpunten

GZ_VERKOOP_STEUNPUNTEN_VLAK

OGC:WFS Onbekende licentie

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Te verkopen provinciale steunpunten

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Steunpunten - vlak

HTML Onbekende licentie
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Ruimte/Ruimte/MapServer

accessPoint