Dataset

Te verkopen provinciale steunpunten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Economy
  • Spatial planning
  • Transport
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Eind 2001 is het reorganisatieproces van DBI (beheer en onderhoud) begonnen met ondermeer als doel de kwaliteit van de buitendiensten en de efficiëncy te verhogen. Dit heeft tot gevolg dat het netwerk van steunpunten wordt gerationaliseerd en de kantoorfunctie van de steunpunten wordt versterkt. Hierdoor vindt een reductie plaats van het aantal steunpunten en opslagterreinen. De overtollige steunpunten en opslagterreinen zullen worden verkocht. Naast de vrij te komen steunpunten van DBI zal eveneens een terrein van de Muskusrattenbestrijding in Hellevoetsluis vrijkomen.

De Eenheid Ontwikkelings-/Grondzaken (hierna: EGZ) is benaderd door de districthoofden van District Landelijk en Stedelijk Gebied en de directeur MRB om de verkoop en alle daarbij komende werkzaamheden uit te voeren.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=ruimte%3AGZ_VERKOOP_STEUNPUNTEN_VLAK&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

GZ_VERKOOP_STEUNPUNTEN_VLAK

OGC:WMS Onbekende licentie

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Te verkopen provinciale steunpunten

GZ_VERKOOP_STEUNPUNTEN_VLAK

OGC:WFS Onbekende licentie

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Te verkopen provinciale steunpunten

Data schemes

GZ_VERKOOP_STEUNPUNTEN_VLAK feature catalogus

JSON Onbekende licentie
name type description
name GEMCODE nvarchar type Code voor de kadastrale gemeente
name KADGEM nvarchar type Volledige naam van de kadastrale gemeente
name GEMEENTE nvarchar type Burgerlijke gemeente
name JAAR smallint type Jaar van verkoop
name ADRES nvarchar type
name NAAM nvarchar type Naam van het te verkopen steunpunt
name Verkocht nvarchar type
name Opmerkingen nvarchar type

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Steunpunten - vlak

HTML Onbekende licentie
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Ruimte/Ruimte/MapServer

accessPoint