type-icon

Dataset

Search

107 datasets

 • ** Historische data, actuele data is beschikbaar in Gisib ** Een wegvakonderdeel is een strook van maximaal 30 meter van de verharde in de openbare ruimte, wat weergeeft welke definitie het heeft.

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 31/01/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Eind 2001 is het reorganisatieproces van DBI (beheer en onderhoud) begonnen met ondermeer als doel de kwaliteit van de buitendiensten en de efficiëncy te verhogen. Dit heeft tot gevolg dat het netwerk...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 25/02/2021
  Theme: Economy, Spatial planning, Transport
 • Eind 2001 is het reorganisatieproces van DBI (beheer en onderhoud) begonnen met ondermeer als doel de kwaliteit van de buitendiensten en de efficiëncy te verhogen. Dit heeft tot gevolg dat het netwerk...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 25/02/2021
  Theme: Economy, Spatial planning, Transport
 • Natuur beheertypen die het toekomstig ambitie in het gebied weergeven. Kopie van BeheerGebiedAmbitie_SpatialJoin. BeheergebiedAmbitie met enkele toegevoegd administratieve velden (Mutatie, van, naar, ...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 21/02/2021
  Theme: Nature and landscape management, Nature and environment
 • In dit bestand staan agrarische en natuurbeheertypen waarop subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer. NB: dit is de officiele versie van het IMNA...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 21/02/2021
  Theme: Nature and landscape management, Nature and environment
 • Deze kaartlaag vormt de wijzigingen op de beheertypenkaart. Deze kaart is door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vastgesteld op 27 september 2016, document/nummer 816248/836558 als onderdeel van h...

  Data owner: Noord-Holland
  Bijgewerkt: 21/02/2021
  Theme: Nature and landscape management, Nature and environment
 • Begrensde zoekgebieden waarbinnen subsidie voor beheer van landschaps elementen kan worden aangevraagd. Dit bestand is vastgesteld op 8-10-2019 door GS

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 21/02/2021
  Theme: Nature and landscape management, Nature and environment
 • Deze kaartlaag vormt het bestand voor het agrarisch zoekgebied op de beheertypenkaart. Deze kaart is door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vastgesteld op 27 september 2016, document/nummer 816248...

  Data owner: Noord-Holland
  Bijgewerkt: 21/02/2021
  Theme: Nature and environment
 • Bestanden met informatie over de aanwezigheid van terreinen met zeer hoge archeologische waarde nabij wegen en vaarwegen en informatie over de mate waarop Rijkswaterstaat daar het beheer voert.

  Data owner: Rijkswaterstaat
  Bijgewerkt: 21/02/2021
  Theme: Nature and environment
 • Meldingen Openbare Ruimte per hectare hexagon. Klik op een hexagon voor meer informatie.

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 21/02/2021
  Theme: Organisation and policy

Filter your results

State (1)
Publicity level (2)
Metadata language (1)
Source Catalog (1)