Dataset

Watervogels indexen, niet broedend

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Trends van doortrekkende en overwinterende watervogels.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1975 Frequentie: jaarlijks

Wijzigingen ten op van de vorige versie: Van de volgende 6 zoete Rjkswateren worden de telgegevens nu ook meegenomen in de berekening van de landelijke indexen en trends: Naardermeer, Nieuwkoopse Plassen, Boezems van Kinderdijk, Abtkolk en Putten, Zouwe Boezem en Zwanenwater. Tevens zijn nu de indexen en trends berekend van de volgende vogelsoorten: Dwerggans, Geoorde Fuut, Grote Canadese Gans, Grote Zilverreiger, Kleine Zilverreiger, Krombekstrandloper, Krooneend, Kuifduiker, Lepelaar en Strandplevier. Voor de indexen is het basisjaar 2000 op 100 gesteld.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71016ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71016ned

Trends van niet broedende watervogels basis 2000=100.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71016ned

Trends van niet broedende watervogels basis 2000=100.