Dataset

Watervogels indexen, niet broedend

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Trends van doortrekkende en overwinterende watervogels.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1975 Frequentie: jaarlijks

Wijzigingen ten op van de vorige versie: Van de volgende 6 zoete Rjkswateren worden de telgegevens nu ook meegenomen in de berekening van de landelijke indexen en trends: Naardermeer, Nieuwkoopse Plassen, Boezems van Kinderdijk, Abtkolk en Putten, Zouwe Boezem en Zwanenwater. Tevens zijn nu de indexen en trends berekend van de volgende vogelsoorten: Dwerggans, Geoorde Fuut, Grote Canadese Gans, Grote Zilverreiger, Kleine Zilverreiger, Krombekstrandloper, Krooneend, Kuifduiker, Lepelaar en Strandplevier. Voor de indexen is het basisjaar 2000 op 100 gesteld.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71016ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71016ned

Trends van niet broedende watervogels basis 2000=100.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71016ned

Trends van niet broedende watervogels basis 2000=100.