Dataset

Regionale rekeningen; economische groei

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 05-10-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Ruimte en infrastructuur
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Regionale rekeningen geven een op de nationale rekeningen aansluitende kwantitatieve beschrijving van het economisch proces van regio's binnen een land. Als onderdelen van het economisch proces worden in de Nationale rekeningen productie, inkomensverdeling, bestedingen en financiering onderscheiden. Bij de Regionale rekeningen ligt de nadruk echter op de beschrijving van de productieprocessen in de verscheidene regio's. In navolging van de nationale rekeningen zijn de regionale rekeningen met ingang van verslagjaar 2001 gereviseerd. Over de jaren 1995-2000 is een tijdreeks samengesteld die aansluit op de cijfers over 2001 en recentere jaren.

Gegevens beschikbaar: 1996-2010
Frequentie: stop gezet

Status van de cijfers De cijfers vanaf 1996 zijn definitief. De drie meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71542ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71542ned

Bbp volumemutaties, toegevoegde waarde volumemutaties. Naar regio en bedrijfstak.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71542ned

Bbp volumemutaties, toegevoegde waarde volumemutaties. Naar regio en bedrijfstak.