Dataset

Regionale rekeningen; economische groei

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Space and infrastructure
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Regionale rekeningen geven een op de nationale rekeningen aansluitende kwantitatieve beschrijving van het economisch proces van regio's binnen een land. Als onderdelen van het economisch proces worden in de Nationale rekeningen productie, inkomensverdeling, bestedingen en financiering onderscheiden. Bij de Regionale rekeningen ligt de nadruk echter op de beschrijving van de productieprocessen in de verscheidene regio's. In navolging van de nationale rekeningen zijn de regionale rekeningen met ingang van verslagjaar 2001 gereviseerd. Over de jaren 1995-2000 is een tijdreeks samengesteld die aansluit op de cijfers over 2001 en recentere jaren.

Gegevens beschikbaar: 1996-2010
Frequentie: stop gezet

Status van de cijfers De cijfers vanaf 1996 zijn definitief. De drie meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71542ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71542ned

Bbp volumemutaties, toegevoegde waarde volumemutaties. Naar regio en bedrijfstak.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71542ned

Bbp volumemutaties, toegevoegde waarde volumemutaties. Naar regio en bedrijfstak.