Dataset

Indicatoren over gezondheid en welzijn; jongeren 0 tot 25 jaar, regio's

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 26-09-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
 • Economie
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft informatie over een selectie van onderwerpen m.b.t. gezondheid en welzijn van jongeren uit de Landelijke Jeugdmonitor. Deze onderwerpen zijn uitgesplitst naar regio. Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar vanaf 2015.

In deze tabel zijn de jeugdzorgcijfers vanaf 2021 opgenomen. De cijfers over 2015-2020 staan vanwege een trendbreuk in een voorganger van deze tabel die te vinden is via de link 'Indicatoren over gezondheid en welzijn' in paragraaf 3.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief met uitzondering van:

 • Jeugdzorg, 2022
 • Kindermishandeling, 2022

Wijzigingen per 21 juli 2023:

 •     Voor Jeugdzorg en Kindermishandeling zijn de voorlopige cijfers over 2022 toegevoegd;
  
 •     Het CBS heeft gecorrigeerde databestanden over jeugdzorg ontvangen vanwege een fout bij de variabele 'reden beëindiging van het jeugdbescherminsgtraject'. Dit leidt tot minimale correcties in de cijfers over 2021 voor dit onderdeel in deze tabel;
  
 •     Voor Preventieve gezondheidszorg zijn de definitieve cijfers over 2023 toegevoegd.
  

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Het verschilt per indicator wanneer nieuwe cijfers beschikbaar komen.

Bestemmingspagina: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20321NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20321NED

Leefstijl, jeugdzorg, dktp, inentingen, zuigelingen, jeugdbescherming Perinatale sterfte, psychosociaal welbevinden, seksueel gedrag

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20321NED

Leefstijl, jeugdzorg, dktp, inentingen, zuigelingen, jeugdbescherming Perinatale sterfte, psychosociaal welbevinden, seksueel gedrag