Dataset

Indicatoren over gezondheid en welzijn; jongeren 0 tot 25 jaar, regio's

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/31/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Municipalities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over een selectie van onderwerpen m.b.t. gezondheid en welzijn van jongeren uit de Landelijke Jeugdmonitor. Deze onderwerpen zijn uitgesplitst naar regio. Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar vanaf 2015.

In deze tabel zijn de jeugdzorgcijfers vanaf 2021 opgenomen. De cijfers over 2015-2020 staan vanwege een trendbreuk in een voorganger van deze tabel die te vinden is via de link 'Indicatoren over gezondheid en welzijn' in paragraaf 3.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief

Wijzigingen per 31 mei 2024: Voor Jeugdzorg en Kindermishandeling zijn de voorlopige cijfers over 2023 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Het verschilt per indicator wanneer nieuwe cijfers beschikbaar komen.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20321NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20321NED

Leefstijl, jeugdzorg, dktp, inentingen, zuigelingen, jeugdbescherming Perinatale sterfte, psychosociaal welbevinden, seksueel gedrag

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20321NED

Leefstijl, jeugdzorg, dktp, inentingen, zuigelingen, jeugdbescherming Perinatale sterfte, psychosociaal welbevinden, seksueel gedrag