Dataset

Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/08/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Working conditions
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven, tevredenheid met opleidingskansen, werk, reistijd, dagelijkse bezigheden, de lichamelijke gezondheid, de psychische gezondheid, het gewicht, de financiële situatie, de woning, de woonomgeving, het sociale leven en de hoeveelheid vrije tijd. Daarnaast zijn zorgen over de financiële toekomst, onveiligheidsgevoelens en vertrouwen in anderen opgenomen. Deze gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en herkomst.

Voor tevredenheid met het werk en met de reistijd van en naar het werk zijn alleen de werkenden die minimaal 12 uur of meer per week werken, meegenomen. Voor de mensen die niet, of minder dan 12 uur per week werken wordt de tevredenheid met dagelijkse bezigheden gerapporteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 mei 2024: De cijfers van 2023 zijn toegevoegd aan de tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Cijfers over verslagjaar 2024 worden in het 2e kwartaal van 2025 gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85542NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85542NED

(On)geluk en (on)tevredenheid over deelaspecten van het leven geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, herkomst

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85542NED

(On)geluk en (on)tevredenheid over deelaspecten van het leven geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, herkomst