Dataset

Nijverheid; productie, SBI 2008, index 2005=100, 1953-2011

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 26-04-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van productie in de nijverheid (exclusief bouwnijverheid). De nijverheid bestaat uit delfstoffenwinning, industrie en openbaar nut. De ontwikkeling wordt weergegeven met indexcijfers (basisjaar 2005) en als procentuele veranderingen ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. De gegevens zijn onderverdeeld in branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008.

Gegevens beschikbaar: van januari 1953 tot en met december 2011.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 7 juni 2013 Deze tabel is gestopt per 7 juni 2013.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van de publicatiedatum van de eerste verslagperiode van 2013 een belangrijke wijziging ondergaan: In 2013 is overgestapt van referentiejaar 2005 naar 2010 (2010 = 100) en zijn de wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2010. Bij de berekening van indices geven de wegingsfactoren het aandeel weer waarmee de onderliggende uitkomsten meetellen in een publicatiegroep. Het CBS heeft vanwege deze wijzigingen een nieuwe tabel uitgebracht. Zie voor meer informatie paragraaf 3 en 4.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80517ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80517ned

Historische reeks productie in de Nijverheid (excl. bouw) vanaf 1953 Bedrijfstakken SBI 2008, index 2005=100

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80517ned

Historische reeks productie in de Nijverheid (excl. bouw) vanaf 1953 Bedrijfstakken SBI 2008, index 2005=100