Dataset

Nijverheid; productie, omzet en orders, SBI 2008, 2000-2012

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 10-04-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van productie, omzet en orders in de nijverheid (exclusief bouwnijverheid). De ontwikkeling wordt weergegeven met indexcijfers (basisjaar 2005) en als procentuele veranderingen ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor.
De gegevens zijn onderverdeeld in branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008.

Gegevens beschikbaar: januari 2000 tot en met december 2012

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is gestopt per 22 maart 2013.
Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van
de publicatiedatum van de eerste verslagperiode van 2013 een belangrijke wijziging ondergaan:
In 2013 is overgestapt van referentiejaar 2005 naar 2010 (2010 = 100) en zijn de wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2010. Bij de berekening van indices geven de wegingsfactoren het aandeel weer waarmee de onderliggende uitkomsten meetellen in een publicatiegroep. Het CBS heeft vanwege deze wijzigingen een nieuwe tabel uitgebracht, Nijverheid (excl. bouwnijverheid); productie, omzet, orders, index 2010=100. Zie voor meer informatie paragraaf 3 en 4.

Status van de cijfers
Na het stopzetten van deze tabel worden de cijfers niet meer aangepast, daarom blijven de cijfers van de laatste drie maanden voorlopig, de overige maanden van 2012 blijven nader voorlopig. De overige perioden zijn definitief.


Wijziging per 8 juli 2011.
In verband met nieuwe richtlijnen (Europees Systeem voor Nationale rekeningen, 2010, Balance of Payments Manual 6) voor Nationale rekeningen en de betalingsbalans is de omzetdefinitie aangepast waardoor er bijstellingen zijn ontstaan in de productie-index en de Kortetermijnstatistieken. Deze aanpassing hangt samen met een gewijzigde
registratie van die bedrijven die hun productie (deels) uitbesteden aan het buitenland.
De aanpassing houdt concreet in dat goederen die door Nederlandse dochterbedrijven in het buitenland bewerkt of veredeld worden als Nederlandse productie meegeteld worden. Goederen die in Nederland bewerkt of veredeld worden, maar in eigendom van buitenlandse bedrijven zijn, worden niet meer als Nederlandse productie meegeteld maar als dienstverlening naar het buitenland en wel voor het bedrag dat in Nederland aan waarde is toegevoegd.

Voor de omzet industrie geldt dat de indexcijfers tot en met december 2009 gebaseerd zijn op de oude omzetdefinitie. Vanaf januari 2010 zijn de indexcijfers gebaseerd op de nieuwe omzetdefinitie. Hierdoor zijn de
mutaties van 2010 op 2009 niet reëel.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=72009ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/72009ned

Productie, omzet en orders in de nijverheid (exclusief bouwnijverheid) Bedrijfstakken SBI 2008, index 2005 = 100.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/72009ned

Productie, omzet en orders in de nijverheid (exclusief bouwnijverheid) Bedrijfstakken SBI 2008, index 2005 = 100.