Dataset

Mestproductie en mineralenuitscheiding per bedrijfstype, 1994-2009

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Landbouw
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De tabel bevat cijfers over de mestproductie en de daarmee uitgescheiden hoeveelheid stikstof en fosfaat. De productie van de beide mineralen wordt getoond in klassen (kg per hectare) met daarbij de verdeling van de landbouwbedrijven over deze klassen. Ook wordt de mestproductie vergeleken met de plaatsingsruimte volgens de geldende gebruiksnormen en volgens de gebruiksnormen bij evenwichtsbemesting (geldig vanaf 2015). Deze tabel is stopgezet en vervangen door de nieuwe tabel Dierlijke mest; mestproductie en mineralenuitscheiding per bedrijfstype. In de nieuwe tabel zijn de gasvormige stikstofverliezen voor alle jaren herberekend met de nieuwe geharmoniseerde berekeningsmethodiek van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet. Daarnaast is de vergelijking van de mestproductie met de gebruiksnormen bij evenwichtsbemesting komen te vervallen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994.

Wijzigingen per 1 december 2010: De definitieve cijfers over 2009 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Tabel stopgezet per 28 februari 2011.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70950NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70950NED

Mineralenproductie ingedeeld in klassen en in relatie tot gebruiksnormen. Bedrijfstype en regio.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70950NED

Mineralenproductie ingedeeld in klassen en in relatie tot gebruiksnormen. Bedrijfstype en regio.