Dataset

Mestproductie en mineralenuitscheiding per bedrijfstype, 1994-2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/24/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Agriculture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel bevat cijfers over de mestproductie en de daarmee uitgescheiden hoeveelheid stikstof en fosfaat. De productie van de beide mineralen wordt getoond in klassen (kg per hectare) met daarbij de verdeling van de landbouwbedrijven over deze klassen. Ook wordt de mestproductie vergeleken met de plaatsingsruimte volgens de geldende gebruiksnormen en volgens de gebruiksnormen bij evenwichtsbemesting (geldig vanaf 2015). Deze tabel is stopgezet en vervangen door de nieuwe tabel Dierlijke mest; mestproductie en mineralenuitscheiding per bedrijfstype. In de nieuwe tabel zijn de gasvormige stikstofverliezen voor alle jaren herberekend met de nieuwe geharmoniseerde berekeningsmethodiek van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet. Daarnaast is de vergelijking van de mestproductie met de gebruiksnormen bij evenwichtsbemesting komen te vervallen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994.

Wijzigingen per 1 december 2010: De definitieve cijfers over 2009 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Tabel stopgezet per 28 februari 2011.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70950NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70950NED

Mineralenproductie ingedeeld in klassen en in relatie tot gebruiksnormen. Bedrijfstype en regio.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70950NED

Mineralenproductie ingedeeld in klassen en in relatie tot gebruiksnormen. Bedrijfstype en regio.