Dataset

Zoutvelden en zoutproductieputten onder INSPIRE

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO (Overig)
Updated 10/21/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze dataset bevat de locaties van zoutproductieputten en zoutcavernes. Omdat de vorm van de zoutcavernes in de tijd wijzigen worden zij als een punt weergegeven. De dataset bevat de cumulatieve zoutproductie van (zout)putten in Nederland. Deze wordt bijgehouden sinds 2003; de productie van voor 2003 ontbreekt daarom.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

mr-core:MiningFeatureOccurrence

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://www.gdngeoservices.nl/inspire/geoserver/salt/ows?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

mr-core:MiningFeatureOccurrence

ATOM CC-0 (1.0)

https://www.gdngeoservices.nl/inspire/geoserver/download/salt/services.xml

accessPoint