Dataset

Mineralenaangiften (MINAS)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Landbouw
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Cijfers over mineralenaangiftes gedaan door landbouwbedrijven over de periode 1998-2000. De tabel bevat een grote hoeveelheid informatie die als basis heeft gediend voor de Evaluatie van het Mestbeleid in 2002. Daarnaast is informatie verzameld over de voortgang van het mest- en ammoniakbeleid. Dit is gebeurd in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. In de Monitor Mineralen en Mestwetgeving worden drie soorten van informatie verzameld, te weten:

  • informatie over de milieuprestaties van landbouwbedrijven;
  • informatie over de inzet van instrumenten en inspanningen van de overheid;
  • informatie over de ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu Cijfers zijn beschikbaar vanaf 1998 en de cijfers komen jaarlijks beschikbaar.

Frequentie: stopgezet

De cijfers over de periode 1998-2000 zijn inmiddels herzien en uitgebreid met cijfers tot en met 2005. De gehele tijdreeks is opgenomen in de publicatie Monitor Mineralen en Mestwetgeving 2007 (PDF). Hierin wordt ingegaan op de realisatie en stand van zaken mestwetgeving, 1998-2005: o.a. stelsel van regulerende mineralenheffing en het mineralenaangiftesysteem (MINAS) en geregistreerde dier- en mestproductierechten.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70013ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70013ned

Fosfaat - en stikstofoverschot of saldo, opgelegde heffing, veebezetting Classificatie: Bedrijfstype, gebieden, perioden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70013ned

Fosfaat - en stikstofoverschot of saldo, opgelegde heffing, veebezetting Classificatie: Bedrijfstype, gebieden, perioden