Dataset

Huwen, partnerschap; personen naar geslacht per maand

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 26-04-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat maand- en jaarcijfers over huwende, scheidende en verweduwde personen die tijdens de huwelijkssluiting, scheiding of verweduwing in de bevolkingsregisters van een Nederlandse gemeente staan ingeschreven. De gegevens zijn uit te splitsen naar geslacht.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2010.

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2021 zijn definitief. De cijfers vanaf 2022 zijn voorlopig. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Wijzigingen per 26 april 2023: De voorlopige cijfers van maart 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk. In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83521NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83521NED

huwen, partnerschap, personen, per maand geslacht en perioden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83521NED

huwen, partnerschap, personen, per maand geslacht en perioden