Dataset

Financiële problemen, huishoudens 2000-2011

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
 • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Betalingsachterstanden in de laatste 12 maanden, onvoldoende geld voor noodzakelijke beschouwde voorzieningen.

In deze tabel zijn gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:

 • Totaal huishoudenskenmerken;
 • Samenstelling huishouden;
 • Leeftijd hoofdkostwinner;
 • Onderwijsniveau hoofdkostwinner;
 • Arbeidspositie hoofdkostwinner;
 • Arbeidsparticipatie van huishoudens;
 • Besteedbaar huishoudensinkomen;
 • Gestand. besteedbaar huishoudensinkomen;
 • Huishoudens met een laag inkomen;
 • Huishoudens onder-/rond sociaal minimum;
 • Stedelijkheid.

Gegevens zijn beschikbaar over 2000 tot en met 2011.

Wijziging per 9 april 2015: De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Inkomensbeoordeling en financiële problemen; huishoudens. Zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70264ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70264ned

Betalingsachterstanden, geldgebrek. Huishoudenskenmerken.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70264ned

Betalingsachterstanden, geldgebrek. Huishoudenskenmerken.