Dataset

Meetwaarden Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (RIVM); uur

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De tabel bevat gegevens over de vastgestelde en gevalideerde uurwaarden van de luchtkwaliteit op meetstations van het RIVM. De luchtkwaliteit wordt gemeten aan de hand van het aantal microgram van een stof oftewel component in een kubieke meter lucht (μg/m3).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: Definitief

Wijzigingen per 21-03-2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Jaarlijks. In het tweede kwartaal van het lopende jaar worden de vastgestelde cijfers van het vorige jaar gepubliceerd.

Bestemmingspagina: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50084NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50084NED

Componenten Meetstation, uur, datum

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50084NED

Componenten Meetstation, uur, datum