Dataset

Meetwaarden Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (RIVM); uur

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De tabel bevat gegevens over de vastgestelde en gevalideerde uurwaarden van de luchtkwaliteit op meetstations van het RIVM. De luchtkwaliteit wordt gemeten aan de hand van het aantal microgram van een stof oftewel component in een kubieke meter lucht (μg/m3).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: Definitief

Wijzigingen per 21-03-2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Jaarlijks. In het tweede kwartaal van het lopende jaar worden de vastgestelde cijfers van het vorige jaar gepubliceerd.

Landing page: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50084NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50084NED

Componenten Meetstation, uur, datum

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50084NED

Componenten Meetstation, uur, datum