Dataset

Uitgenodigde vluchtelingen; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Immigratie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat informatie over het jaarlijks aantal door Nederland uitgenodigde vluchtelingen. Hiervoor komen personen in aanmerking die vaak al jaren in vluchtelingenkampen leven en niet naar het land van herkomst kunnen terugkeren. Uitgenodigde vluchtelingen worden door de IND op voordracht van de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) geselecteerd. De vluchtelingen komen naar Nederland in het kader van het hervestigingsprogramma van de UNHCR en worden daarom ook wel hervestigers genoemd. Uitgenodigde vluchtelingen hebben recht op een verblijfsvergunning en hoeven de Nederlandse asielprocedure niet te doorlopen. Daarom worden ze ook niet in de cijfers over asielaanvragen meegeteld. Sinds de EU-Turkije verklaring van 18 maart 2016 is het aantal uitgenodigde vluchtelingen gestegen. Deze verklaring stelt dat voor elke Syriër die van Griekenland naar Turkije wordt teruggestuurd er een andere Syriër vanuit Turkije in de EU wordt opgenomen. Zodra er in een jaar meer dan vijfentwintig vluchtelingen van een nationaliteit worden uitgenodigd, wordt deze nationaliteit apart in de tabel opgenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitieve cijfers met uitzondering van het jaar 2021. Het komt echter incidenteel voor dat cijfers later nog worden herzien, doordat nieuwe informatie beschikbaar komt. Wanneer dit het geval is, wordt deze nieuwe informatie door het CBS meegenomen.

Wijzigingen per mei 2023: De voorlopige cijfers over het jaar 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In mei 2024 komen de cijfers over 2023 beschikbaar.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82025NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82025NED

Uitgenodigde vluchtelingen nationaliteit, geslacht en leeftijd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82025NED

Uitgenodigde vluchtelingen nationaliteit, geslacht en leeftijd