Dataset

Uitgenodigde vluchtelingen; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 04/30/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Immigration to the Netherlands
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over het jaarlijks aantal door Nederland uitgenodigde vluchtelingen.

Hiervoor komen personen in aanmerking die vaak al jaren in vluchtelingenkampen leven en niet naar het land van herkomst kunnen terugkeren. Uitgenodigde vluchtelingen worden door de IND op voordracht van de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) geselecteerd. De vluchtelingen komen naar Nederland in het kader van het hervestigingsprogramma van de UNHCR en worden daarom ook wel hervestigers genoemd. Uitgenodigde vluchtelingen hebben recht op een verblijfsvergunning en hoeven de Nederlandse asielprocedure niet te doorlopen. Daarom worden ze ook niet in de cijfers over asielaanvragen meegeteld.

Sinds de EU-Turkije verklaring van 18 maart 2016 is het aantal uitgenodigde vluchtelingen gestegen. Deze verklaring stelt dat voor elke Syriër die van Griekenland naar Turkije wordt teruggestuurd er een andere Syriër vanuit Turkije in de EU wordt opgenomen. Zodra er in een jaar meer dan vijfentwintig vluchtelingen van een nationaliteit worden uitgenodigd, wordt deze nationaliteit apart in de tabel opgenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitieve cijfers met uitzondering van het jaar 2023.

Wijzigingen per april 2024: De voorlopige cijfers over het jaar 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In mei 2025 komen de cijfers over 2024 beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82025NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82025NED

Uitgenodigde vluchtelingen nationaliteit, geslacht en leeftijd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82025NED

Uitgenodigde vluchtelingen nationaliteit, geslacht en leeftijd