Dataset

Groothandelsbedrijven; omzetontwikkeling, SBI 2008, 2005 -2012

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Handel
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft informatie over de kwartaalontwikkeling van de omzet van de groothandel en handelsbemiddeling. De ontwikkeling wordt weergegeven als indexcijfers (met als basis het jaar 2005) en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor. De gegevens kunt u uitsplitsen naar branche. Daarbij zijn de sbi's 461 (handelsbemiddeling) en 469 (niet-gespecialiseerde groothandel) niet apart in de tabel opgenomen. Dit vanwege het ontbreken van (betrouwbare) cijfers.

De ontwikkeling van sbi 46 (groothandel en handelsbemiddeling) is wel inclusief de sbi's 461 en 469. Ook de ontwikkeling van de samentelling 462-469 (groothandel) is inclusief sbi 469.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005 tot en met 2012

Status van de cijfers: De cijfers over over 2012 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt. De cijfers over alle verslagperioden daarvoor zijn definitief.

Wijzigingen per 7 juni 2013: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door "Groothandelsbedrijven; omzetontwikkeling, index 2010 = 100". Zie paragraaf 3. Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van de publicatiedatum van de eerste verslagperiode van 2013 een belangrijke wijziging ondergaan: In 2013 is overgestapt van referentiejaar 2005 naar 2010 (2010 = 100) en zijn de wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2010.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=72003ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/72003ned

Groothandelsbedrijven, omzetindex, omzetontwikkeling Basis gemiddelde kwartaalomzet 2005=100

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/72003ned

Groothandelsbedrijven, omzetindex, omzetontwikkeling Basis gemiddelde kwartaalomzet 2005=100