Dataset

Groothandelsbedrijven; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005-2017

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Handel
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van de groothandel en handelsbemiddeling (SBI 2008 afdeling 46). De ontwikkeling is weergegeven met behulp van indexcijfers en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008.

De SBI-groepen 461 (handelsbemiddeling) en 469 (niet-gespecialiseerde groothandel) zijn niet apart in de tabel opgenomen. Dit vanwege het ontbreken van (betrouwbare) cijfers. De ontwikkeling van SBI 46 (groothandel en handelsbemiddeling) is wel inclusief de SBI's 461 en 469. Ook de ontwikkeling van de samentelling 462-469 (groothandel) is inclusief SBI 469.

Gegevens beschikbaar vanaf het eerste kwartaal 2005 tot en met het vierde kwartaal 2017.

Status van de cijfers: De cijfers over 2017 zijn voorlopig, die van de overige perioden zijn definitief.

Wijzigingen per 22 juni 2018: Geen deze tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door Groothandelsbedrijven; omzetontwikkeling, index 2015=100.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81807NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81807NED

Groothandelsbedrijven. Omzet: indexcijfers 2010=100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81807NED

Groothandelsbedrijven. Omzet: indexcijfers 2010=100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).