Dataset

Gezondheidsmonitor; regio, bevolking van 19 jaar of ouder, 2012

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 19-05-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel toont de uitkomsten van de Gezondheidsmonitor 2012, een samenwerkingsverband tussen GGD'en, RIVM en CBS. De Gezondheidsmonitor levert informatie over de gezondheid en de leefstijl van de Nederlandse bevolking van 19 jaar en ouder, woonachtig in particuliere huishoudens. De cijfers zijn uit te splitsen naar GGD-regio en gemeente. De cijfers zullen ook opgenomen worden in de Nationale Atlas Volksgezondheid van het RIVM. De cijfers zijn voorzien van betrouwbaarheidsintervallen. In 2012 was de reguliere Gezondheidsenquête van het CBS onderdeel van de Gezondheidsmonitor. Ten behoeve van de langjarige trends zijn in de trendtabellen cijfers gepubliceerd op basis van alleen de reguliere Gezondheidsenquête. Dit betreft ook onderwerpen die in de hier toegelichte Gezondheidsmonitortabel zijn opgenomen. Voor meer informatie over de uitkomsten van de reguliere Gezondheidsenquête, zie paragraaf 3. De cijfers uit de Gezondheidsenquête en de Gezondheidsmonitor kunnen niet zonder meer vergeleken worden, doordat er methodologische verschillen zijn waarvoor niet gecorrigeerd kan worden. Voor informatie op regionaal of lokaal niveau wordt geadviseerd de cijfers van de Gezondheidsmonitor te gebruiken. Voor vergelijkingen met andere jaren wordt geadviseerd de cijfers uit de tabellen op basis van de reguliere Gezondheidsenquête te gebruiken (vanwege vergelijkbaarheid in de tijd).

Gegevens beschikbaar over: 2012

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 23 februari 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Gezondheidsmonitor; bevolking 19 jaar of ouder, regio, 2016. Zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82166NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82166NED

Ervaren gezondheid, aandoeningen, beperkingen, mantelzorg, roken, alcohol gebruik, overgewicht en bewegen naar regio. Volwassenen en ouderen.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82166NED

Ervaren gezondheid, aandoeningen, beperkingen, mantelzorg, roken, alcohol gebruik, overgewicht en bewegen naar regio. Volwassenen en ouderen.