Dataset

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100, regio (COROP)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 23-01-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Huisvesting
  • Economie
  • Bouwen en verbouwen
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft de prijsontwikkelingen weer van de voorraad van bestaande koopwoningen per COROP-gebied. Ook worden het aantal transacties, de gemiddelde verkoopprijs en de totale waarde van de verkoopprijzen van de verkochte woningen gepubliceerd. De prijsindexcijfers over de bestaande koopwoningen zijn gebaseerd op een integrale registratie van verkooptransacties van woningen door het Kadaster en WOZ-waarden van alle woningen in Nederland. Indexreeksen kunnen fluctueren, bijvoorbeeld wanneer het aantal transacties in een regio beperkt is. Het verdient dan aanbeveling om de lange termijn ontwikkelingen van de prijsindexcijfers te gebruiken. De gemiddelde verkoopprijs kan een andere ontwikkeling laten zien dan de prijsindex bestaande koopwoningen. De ontwikkeling van de gemiddelde verkoopprijs is namelijk geen indicator voor de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen. De gehanteerde methode is hetzelfde als die van de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) met uitzondering van de manier waarop de woningtypen binnen de regio gewogen worden. Bij de berekening op provincieniveau worden de woningtypen afzonderlijk gewogen en vervolgens geaggregeerd naar een provinciecijfer. Bij de berekening op COROP-niveau worden de woningtypen ongewogen geaggregeerd. De COROP-gebieden Utrecht en Flevoland zijn gelijk aan de gelijknamige provincies en volgen de berekeningswijze van de provincie. Om deze reden ontbreken bij deze gebieden de betrouwbaarheidsmarges in de tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 1995

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn direct definitief.

Wijzigingen per 23 januari 2023: Cijfers over het vierde kwartaal van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Nieuwe cijfers verschijnen in april 2023.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84997NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84997NED

Prijsindex koopwoningen, prijsindex 2015=100, prijsontwikkeling Verkochte koopwoningen gemiddelde verkoopprijs

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84997NED

Prijsindex koopwoningen, prijsindex 2015=100, prijsontwikkeling Verkochte koopwoningen gemiddelde verkoopprijs