Dataset

Verzekeraars en pensioenfondsen; balans

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 11-04-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
 • Beschrijving
 • Webservice (2)
 • Relaties
 • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Overzicht van de omvang en samenstelling van de belangrijkste balansposten
van de volgende groepen instellingen:
-verzekeringsconcerns
-pensioenfondsen
-sociale fondsen.

Toelichting bij cijfers eerste kwartaal 2005:
De cijfers van deze statistiek worden in het eerste kwartaal van 2005 door
enkele bijzondere ontwikkelingen sterk beïnvloed. Bij de interpretatie van
deze cijfers moet hiermee rekening worden gehouden omdat ze tot een ander
beeld leiden dan de tabellen laten zien.

 • Er is sprake van grote overige mutaties in het eerste kwartaal van 2005
  als gevolg van de overgang op het nieuwe rapportagesysteem IFRS bij diverse
  berichtgevers.
 • In de balanstabel laten de verzekeraars een daling van hun beleggingen in
  onroerend goed zien van bijna 29%. Dit is geheel toe te schrijven aan de
  deconsolidatie (-2,3 mld euro) van een deelneming in onroerend goed. De
  deconsolidatie is ook verantwoord onder overige mutaties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2002
Frequentie: stopgezet

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of
bijstellingen doorgevoerd conform de releasepolicy zoals beschreven
onder punt 4.

Infoservice: href="https://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70642ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70642ned

Balans: vorderingen en schulden van institutionele beleggers.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70642ned

Balans: vorderingen en schulden van institutionele beleggers.