Dataset

Verzekeraars en pensioenfondsen; balans

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Overzicht van de omvang en samenstelling van de belangrijkste balansposten van de volgende groepen instellingen: -verzekeringsconcerns -pensioenfondsen -sociale fondsen.

Toelichting bij cijfers eerste kwartaal 2005: De cijfers van deze statistiek worden in het eerste kwartaal van 2005 door enkele bijzondere ontwikkelingen sterk beïnvloed. Bij de interpretatie van deze cijfers moet hiermee rekening worden gehouden omdat ze tot een ander beeld leiden dan de tabellen laten zien.

  • Er is sprake van grote overige mutaties in het eerste kwartaal van 2005 als gevolg van de overgang op het nieuwe rapportagesysteem IFRS bij diverse berichtgevers.
  • In de balanstabel laten de verzekeraars een daling van hun beleggingen in onroerend goed zien van bijna 29%. Dit is geheel toe te schrijven aan de deconsolidatie (-2,3 mld euro) van een deelneming in onroerend goed. De deconsolidatie is ook verantwoord onder overige mutaties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2002 Frequentie: stopgezet

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd conform de releasepolicy zoals beschreven onder punt 4.

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice. Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek. Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70642ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70642ned

Balans: vorderingen en schulden van institutionele beleggers.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70642ned

Balans: vorderingen en schulden van institutionele beleggers.