Dataset

Verzekeraars en pensioenfondsen; balans

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 11/04/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Overzicht van de omvang en samenstelling van de belangrijkste balansposten van de volgende groepen instellingen: -verzekeringsconcerns -pensioenfondsen -sociale fondsen.

Toelichting bij cijfers eerste kwartaal 2005: De cijfers van deze statistiek worden in het eerste kwartaal van 2005 door enkele bijzondere ontwikkelingen sterk beïnvloed. Bij de interpretatie van deze cijfers moet hiermee rekening worden gehouden omdat ze tot een ander beeld leiden dan de tabellen laten zien.

  • Er is sprake van grote overige mutaties in het eerste kwartaal van 2005 als gevolg van de overgang op het nieuwe rapportagesysteem IFRS bij diverse berichtgevers.
  • In de balanstabel laten de verzekeraars een daling van hun beleggingen in onroerend goed zien van bijna 29%. Dit is geheel toe te schrijven aan de deconsolidatie (-2,3 mld euro) van een deelneming in onroerend goed. De deconsolidatie is ook verantwoord onder overige mutaties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2002 Frequentie: stopgezet

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd conform de releasepolicy zoals beschreven onder punt 4.

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice. Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek. Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70642ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70642ned

Balans: vorderingen en schulden van institutionele beleggers.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70642ned

Balans: vorderingen en schulden van institutionele beleggers.