Dataset

Pensioenfondsen; rendement op beleggingen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel is het rendement op de beleggingen van pensioenfondsen opgenomen, uitgesplitst naar soort belegging.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1987 Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers: De cijfers over het meest recente jaar hebben een voorlopig karakter. De cijfers van de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37197bel

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37197bel

Beleggingen pensioenfondsen. Totale en directe opbrengsten, gemiddeld, netto en rendementen.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37197bel

Beleggingen pensioenfondsen. Totale en directe opbrengsten, gemiddeld, netto en rendementen.