Dataset

Pensioenfondsen; rendement op beleggingen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 12/06/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

In deze tabel is het rendement op de beleggingen van pensioenfondsen opgenomen, uitgesplitst naar soort belegging.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1987 Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers: De cijfers over het meest recente jaar hebben een voorlopig karakter. De cijfers van de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37197bel

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37197bel

Beleggingen pensioenfondsen. Totale en directe opbrengsten, gemiddeld, netto en rendementen.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37197bel

Beleggingen pensioenfondsen. Totale en directe opbrengsten, gemiddeld, netto en rendementen.