Dataset

Pensioenfondsen; deelnemers en premies 1997-2015

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 12-06-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

In deze tabel is een specificatie van het aantal deelnemers aan de pensioenfondsen aan het einde van het jaar opgenomen. In het tweede deel van de tabel staat een specificatie van de pensioenpremies in een jaar naar betalingsfreqentie en naar premiebetaler.

Gegevens beschikbaar van 1997 tot en met 2015

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2017: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Verzekeraars en Pensioenfondsen vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot Verzekeraars en Pensioenfondsen wordt daarom stopgezet. Meer informatie is te vinden via de link in paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37179pfd

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37179pfd

Aantal pensioenfondsen en deelnemers, ontvangen premies, naar type pensioenfonds.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37179pfd

Aantal pensioenfondsen en deelnemers, ontvangen premies, naar type pensioenfonds.