Dataset

Bewoonde woningen; inkomen bewoners, WOZ-waarde, regio, 2009-2012

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 19-05-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Huisvesting
  • Bouwen en verbouwen
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat informatie over koop- en huurwoningen naar WOZ-waardeklasse, huishoudenssamenstelling, bruto inkomen en herkomst van de hoofdbewoner van de woning. Deze gegevens zijn bekend voor Nederland en per landsdeel, provincie en COROP-gebied Het gaat daarbij steeds om de stand per 1 januari.

De getoonde gegevens betreffen bewoonde eigen en huurwoningen. Dit is dus exclusief wooneenheden, bijzondere woongebouwen en recreatiewoningen die niet in hoofdzaak in gebruik zijn voor woondoeleinden. Verder gaat het om woningen die bewoond worden door particuliere huishoudens. Woningen bewoond door institutionele huishoudens blijven dus buiten beschouwing.

Wijzigingen per 1 juni 2018: De tabel is stopgezet.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De tabellen voor woningen en bewoners zijn stopgezet, omdat er geen nieuwe cijfers kunnen worden geproduceerd aan de hand van de gebruikte methode. Sinds 2012 is het CBS overgestapt op de BAG. De methode waarop de tabellen zijn gebaseerd is het Woningregister. Tussen beide registers bestaan populatieverschillen en definitieverschillen. In juni 2018 zal er daarom een maatwerktabel worden gepubliceerd over woningen en bewoners samen met een webartikel.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81953NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81953NED

Particuliere huishoudens naar bruto inkomen en naar herkomst Naar landsdelen, provincies en COROP-gebieden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81953NED

Particuliere huishoudens naar bruto inkomen en naar herkomst Naar landsdelen, provincies en COROP-gebieden