Dataset

Particuliere woningtransacties per gemeente

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Huisvesting
  • Bouwen en verbouwen
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Aantal transacties, totale koopsom en gemiddelde koopsom per acte van totale particuliere koopwoningen, appartementen en eengezinswoningen; per gemeente, corop-gebied, provincie,
landsdeel en Nederland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999 Frequentie: Stopgezet; er komen geen nieuwe updates meer.

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice. Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek. Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70128ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70128ned

Aantal transacties, totale koopsom en gemiddelde koopsom per acte van appartementen en eensgezinswoningen, regionaal inclusief gemeenten.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70128ned

Aantal transacties, totale koopsom en gemiddelde koopsom per acte van appartementen en eensgezinswoningen, regionaal inclusief gemeenten.