Dataset

Particuliere woningtransacties per gemeente

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Housing
  • Building and remodeling
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Aantal transacties, totale koopsom en gemiddelde koopsom per acte van totale particuliere koopwoningen, appartementen en eengezinswoningen; per gemeente, corop-gebied, provincie,
landsdeel en Nederland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999 Frequentie: Stopgezet; er komen geen nieuwe updates meer.

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice. Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek. Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70128ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70128ned

Aantal transacties, totale koopsom en gemiddelde koopsom per acte van appartementen en eensgezinswoningen, regionaal inclusief gemeenten.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70128ned

Aantal transacties, totale koopsom en gemiddelde koopsom per acte van appartementen en eensgezinswoningen, regionaal inclusief gemeenten.