Dataset

Particuliere woningtransacties naar regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Housing
  • Building and remodeling
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Aantal transacties, totale koopsom en gemiddelde koopsom per acte van totale koopwoningen, appartementen en eengezinswoningen; per corop-gebied, provincie en landsdeel.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1998 Stopgezet; Er komen geen updates meer.

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice. Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek. Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37831mfo

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37831mfo

Aantal transacties, totale koopsom en gemiddelde koopsom per acte van appartementen en eengezinswoningen per regio.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37831mfo

Aantal transacties, totale koopsom en gemiddelde koopsom per acte van appartementen en eengezinswoningen per regio.