Dataset

Gereedgekomen woningen; doorlooptijd in maanden, projectgrootte, 1995-2011

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Bouwen en verbouwen
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de Woningstatistiek. In deze tabel publiceert het CBS het percentage van de gereedgekomen nieuwbouw woningen naar doorlooptijd per projectgrootte. U kunt deze gegevens verder uitsplitsen naar landsdeel en provincie.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2011.

Status van de cijfers: Definitief.

Wijzigingen per 11 april 2012: Geen, deze tabel is stopgezet na de publicatie van de cijfers over 2011.

Reden van stopzetting: De gegevens over de woningvoorraad komen vanaf januari 2012 uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG); deze cijfers sluiten niet aan op bestaande statistieken. De woningvoorraadcijfers vanaf januari 2012 worden gepubliceerd in andere maand- en jaartabellen (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. De gegevens over de woningvoorraad komen vanaf januari 2012 uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG); deze cijfers sluiten niet aan op bestaande statistieken. De woningvoorraadcijfers vanaf januari 2012 worden gepubliceerd in andere maand- en jaartabellen (zie paragraaf 3). Voor cijfers over bouwvergunningen en gegevens over veranderingen in de woningvoorraad vanaf 2012: zie de themapagina Bouwen en wonen (zie ook paragraaf 3).

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71399ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71399ned

Percentage gereedgekomen woningen naar doorlooptijd per projectgrootte per provincie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71399ned

Percentage gereedgekomen woningen naar doorlooptijd per projectgrootte per provincie