Dataset

Verordening luchthavenbesluit Texel - Geluidscontouren Lden

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Noord-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Organisatie en beleid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Dit bestand behoord toe aan de Verordening luchthavenbesluit Texel. Kenmerk/voorstel 241533/290750. Op basis van de vlootsamenstelling voor het luchthavenbesluit is een Lden-geluidsberekening uitgevoerd. Dit heeft tot resultaat dat de Lden-waarden in de handhavingspunten en de ligging van de Lden-contouren onveranderd blijven ten opzichte van de waarden die in de omzettingsregeling zijn vastgesteld. De Lden-berekeningen voor de omzettingsregeling en voor het luchthavenbesluit hebben dezelfde invoer en daarmee hetzelfde resultaat. Tevens zijn van de Lden-berekening de 48, 56 en 70 dB(A) Lden-contouren bepaald. Deze Lden-contouren gelden als minimale eisen voor de ruimtelijke beperkingen gebieden zoals vastgesteld in het Besluit burgerluchthavens. De oude ruimtelijke beperkingen uit het aanwijzingsbesluit, die zijn overgenomen in de omzettingsregeling, waren gebaseerd op de geluidsmaat Bkl. Het bevoegd gezag is voornemens om de Bkl te blijven hanteren, voor zover deze buiten de 48 dB(A) Lden-geluidscontour valt, als maat voor de ruimtelijke beperkingen. Door het opnemen van deze 47 Bkl-contour als aanvullend ruimtelijke beperkingengebied zal in principe hetzelfde beschermingsniveau als onder de omzettingsregeling gelden.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geoapps.noord-holland.nl/waf/thumbnails/Verordening%20luchthavenbesluit%20Texel%20-%20Geluidscontouren%20Lden.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

oi_dataservice_gsps_alg:Verordening_luchthavenbesluit_Texel_-_Geluidscontouren_Lden

OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_gsps_alg/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

accessPoint

Verordening_luchthavenbesluit_Texel_-_Geluidscontouren_Lden29402

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_gsps_alg/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint