Dataset

Ondernemingsklimaat; maatschappij, 1990-2013

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 21-07-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft voor een aantal landen een aantal sociale factoren die van belang zijn voor het ondernemingsklimaat in een land. Het is voor de bedrijvigheid in een land belangrijk hoe de houding van de inwoners is ten opzichte van werk. Of ze voorkeur hebben voor parttime werk of geneigd zijn om snel van baan te wisselen. Politieke keuzes beïnvloeden de speelruimte die ondernemers hebben en de prikkels voor mensen om al dan niet te gaan werken (hier uitgedrukt in uitkeringen en minimumloon). Deze tabel geeft voor een aantal landen informatie over baanmobiliteit en parttime werkgelegenheid, uitkeringen en minimumloon.

Let op: om een internationale vergelijking mogelijk te maken is bij de bepaling van de hier gepresenteerde cijfers gebruikgemaakt van internationaal vergelijkbare definities, die soms afwijken van de normaal door het CBS gehanteerde definities. Hierdoor kunnen verschillen optreden tussen deze cijfers en elders op de CBS-website gepubliceerde nationale cijfers.

Gegevens beschikbaar over de jaren 1990 tot en met 2013.

Status van de cijfers: De externe bronnen leveren regelmatig bijgestelde gegevens over voorgaande perioden. Deze bijgestelde gegevens zijn in de tabel niet als zodanig aangemerkt.

Wijzigingen per 1 maart 2018: Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet langer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71447ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71447ned

Baanmobiliteit, minimumloon, sociale uitkeringen Landen, perioden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71447ned

Baanmobiliteit, minimumloon, sociale uitkeringen Landen, perioden