Dataset

ICT en samenwerking bij grote bedrijven; bedrijfstakken/branches (SBI'93)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 13-06-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze tabel geeft informatie over de rol van ICT bij aangegane samenwerkingsverbanden op het gebied van inkoop, productie, verkoop en ontwikkeling/innovatie bij grote bedrijven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in samenwerking met derden binnen het eigen concern en samenwerking met derden buiten het eigen concern. Met grote bedrijven wordt in deze tabel bedoeld: bedrijven met 250 en meer werkzame personen. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfstak.

Gegevens beschikbaar over de periode 2006-2008.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 6 april 2011 Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Naar het onderwerp in deze tabel is alleen gevraagd in 2006, 2007 en 2008. De gegevens in deze tabel worden niet meer geactualiseerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80018ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80018ned

ICT en samenwerking Samenwerking met derden. bedrijfstakken/branches (SBI'93)

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80018ned

ICT en samenwerking Samenwerking met derden. bedrijfstakken/branches (SBI'93)