Dataset

Samenwerking door grote bedrijven; bedrijfstakken/branches (SBI'93)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 12-06-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze tabel geeft informatie over de aangegane samenwerkingsverbanden op het gebied van inkoop, productie, verkoop en ontwikkeling/innovatie bij grote bedrijven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in samenwerking met derden binnen het eigen concern, samenwerking met derden buiten het eigen concern en geen samenwerking met derden. Met grote bedrijven wordt in deze tabel bedoeld: bedrijven met 250 en meer werkzame personen. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfstak.

Gegevens beschikbaar over de periode 2006-2008.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 6 april 2011 Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Naar het onderwerp in deze tabel is alleen gevraagd in 2006, 2007 en 2008. De gegevens in deze tabel worden niet meer geactualiseerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80015ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80015ned

Samenwerking door grote bedrijven Samenwerking met derden, bedrijfstakken/branches (SBI'93)

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80015ned

Samenwerking door grote bedrijven Samenwerking met derden, bedrijfstakken/branches (SBI'93)