Dataset

ICT-gebruik grote bedrijven; mate van standaardisatie gegevensdefinities

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 18-09-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze tabel geeft informatie over de mate van standaardisatie van gegevensdefinities bij grote bedrijven, per bedrijfstak. Het gaat hierbij om de mate waarin afspraken bestaan over het dataformat (de vorm en omvang waarin de gegevens zijn opgeslagen), de betekenis van gegevens binnen het bedrijf en afspraken hierover met derden buiten het bedrijf. Met grote bedrijven wordt in deze tabel bedoeld: bedrijven met 250 en meer werkzame personen. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfstak.

Gegevens beschikbaar over de periode 2006-2008.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 6 april 2011 Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Naar het onderwerp in deze tabel is alleen gevraagd in 2006, 2007 en 2008. De gegevens in deze tabel worden niet meer geactualiseerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71992ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71992ned

ICT - gebruik van grote bedrijven. Mate standaardisatie gegevensdefinities. bedrijfstakken/branches (SBI'93)

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71992ned

ICT - gebruik van grote bedrijven. Mate standaardisatie gegevensdefinities. bedrijfstakken/branches (SBI'93)