Dataset

ICT-gebruik grote bedrijven; mate van standaardisatie gegevensdefinities

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • ICT
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over de mate van standaardisatie van gegevensdefinities bij grote bedrijven, per bedrijfstak. Het gaat hierbij om de mate waarin afspraken bestaan over het dataformat (de vorm en omvang waarin de gegevens zijn opgeslagen), de betekenis van gegevens binnen het bedrijf en afspraken hierover met derden buiten het bedrijf. Met grote bedrijven wordt in deze tabel bedoeld: bedrijven met 250 en meer werkzame personen. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfstak.

Gegevens beschikbaar over de periode 2006-2008.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 6 april 2011 Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Naar het onderwerp in deze tabel is alleen gevraagd in 2006, 2007 en 2008. De gegevens in deze tabel worden niet meer geactualiseerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71992ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71992ned

ICT - gebruik van grote bedrijven. Mate standaardisatie gegevensdefinities. bedrijfstakken/branches (SBI'93)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71992ned

ICT - gebruik van grote bedrijven. Mate standaardisatie gegevensdefinities. bedrijfstakken/branches (SBI'93)