Dataset

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI2008) en bedrijfsgrootte, 2013

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 01-05-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak SBI 2008 en bedrijfsgrootte van bedrijven met 10 of meer werkzame personen. De verslagperiode van deze tabel betreft medio 2013. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2012. Als dit het geval is wordt dit vermeld in de toelichting bij het onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2013.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019: Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82284NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82284NED

ICT personeel, gebruik internet software, sociale media, E-commerce 2012 Bedrijfstakken SBI 2008 en grootteklasse werkzame personen

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82284NED

ICT personeel, gebruik internet software, sociale media, E-commerce 2012 Bedrijfstakken SBI 2008 en grootteklasse werkzame personen