Dataset

vobo_exploitatie_v

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijkswaterstaat (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Ruimtelijke ordening
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Contractgrenzen 2018- 2020 Vast Onderhoud Beweegbare Objecten (VOBO) van van Rijkswaterstaat West Nederland Zuid. De contractgrenzen zijn een een momentopname vanuit geodatabase BeheerkaartNat. In de IVOV-contractgrenzen zijn de volgende lagen te onderscheiden: Kunstwerken, Oevers, Water, Exploitatie als lijnen punten en/of vlakken.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/61c14da2-88d3-4d0f-99dc-ce5638790cac/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

toekomstige_contracten_vobo

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/toekomstige_contracten_vobo/MapServer

accesPoint

toekomstige_contracten_vobo

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/toekomstige_contracten_vobo/FeatureServer

accesPoint

exploitatie_vlak

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/toekomstige_contracten_vobo/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

toekomstige_contracten_vobo:exploitatie_vlak

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/toekomstige_contracten_vobo/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

Downloads