Dataset

Watersportclubs; accommodatie, personeel en exploitatie

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 16-05-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze tabel bevat informatie over watersportclubs die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd. Van de clubs wordt informatie over hun accommodatie, inzet van vrijwilligers en personeel (niet) in loondienst en de samenstelling van baten en lasten gepresenteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per februari 2020: Gegevens over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De uitkomsten van het verslagjaar 2021 zullen in 2023 beschikbaar komen.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84113NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84113NED

Accommodatie watersportclubs, personeel (wel en niet in loondienst), vrijwilligers, baten en lasten (contributie, lonen, huisvestingskosten)

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84113NED

Accommodatie watersportclubs, personeel (wel en niet in loondienst), vrijwilligers, baten en lasten (contributie, lonen, huisvestingskosten)